Xunmu Wu a Desio

Mostra di Xunmu Wu a Desio - XUNMU WU_ Out of bounds echo S1448 Ink art on paper 79X54cm 2019

Mostra di Xunmu Wu a Desio, dal 13 al 26 gennaio 2024 presso il Museo Giuseppe Scalvini, Villa Tittoni in Via Lampugnani 62, Desio (MB).